Ergotherapie


Ergotherapie richt zich op mensen die het dagelijks leven niet meer zo kunnen leiden zoals zij zelf zouden willen. Hierbij kunt u denken aan problemen met het aankleden, het uitvoeren van huishoudelijke taken, hobby's of andere werkzaamheden. Als ergotherapeut kijk ik naar de beperking van uw aandoening. Het doel van de behandeling is om de kwaliteit van het leven te verbeteren waardoor u meer tevredenheid ervaart in het dagelijks handelen. 

Enkele praktijkvoorbeelden zijn:
- Advisering over aanpassingen in uw woning
- Trainen en adviseren van zit en lighouding als ook het toepassen van tiltechnieken
- Training in omgaan met vermoeidheid
- Training en coaching rondom Dementie
- Zorg na een CVA (beroerte) of andere neurologische aandoening
- Het schrijven: een slordig handschrift, een laag schrijftempo of pijn/kramp tijdens of na het schrijven
- Het aan- en uitkleden: problemen met aankleedvolgorde, moeite met sluiten van kleding, veters niet kunnen strikken.
- De zithouding: onderuit zakken, niet stil kunnen zitten of een verkrampte houding
- Aandacht en concentratie: moeite met planmatig handelen, concentratieproblemen op school
- Hulpmiddelen/voorzieningen: adviseren/instrueren en het (aanvraag)proces begeleiden
- De handfunctie/fijne motoriek: problemen met manipuleren van constructiemateriaal, knippen, vouwen, kleuren of kralen rijgen
- Het ruimtelijk inzicht: moeite met nabouwen, natekenen en puzzelen

Werkwijze

Intake:
U kunt zich via de mail of telefonisch bij mij aanmelden. Ik maak dan samen met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt de zorgvraag in kaart gesteld. Ook zal ik met u de wederzijdse verwachtingen bespreken. 

Onderzoek, behandeling en afspraken: 
Afhankelijk van de vraag of het probleem zal er onderzoek plaats vinden, vanuit daar begint de behandeling. Een behandeling duurt doorgaans 30 tot 60 minuten. Behandelingen vinden zo veel mogelijk plaats in de context waarin het probleem of de vraag zich bevindt. Ergotherapie wordt dan ook zowel thuis als op de praktijk gegeven. 
Afspraken vinden uitsluitend plaats op afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dient u dit minstens 24 uur van tevoren door te geven. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat of dit doorgeven via email of het contactformulier. Indien dit niet gebeurt, zal de behandeling in rekening worden gebracht en krijgt u de nota thuis gestuurd. Deze is dan voor uw eigen rekening.

De behandeling kan plaatsvinden bij u thuis of op de praktijk.

Tarieven en vergoedingen

U krijgt de behandelingen van de ergotherapeut vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. Uw basispakket vergoed 10 behandeluren per jaar. Hebt u nog een eigen risico dan word dit eigen risico eerst bij u in rekening gebracht. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico en hebben ook recht op de 10 behandeluren. Een klein aantal verzekeraars willen graag dat u de arts een verwijzing laat schrijven voor de ergotherapie. U kunt zelf in uw polisvoorwaarden kijken of dit voor u het geval is. 

Kwaliteit

Ergotherapiepraktijk Domi is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en het landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland (KETP). De ergotherapeut die u behandelt staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en lid van het Regionaal Netwerk Vrijgevestigde Ergotherapeuten Noord- en Midden Limburg (ROEE) als ook het Regionaal Ergotherapeuten Netwerk Limburg (REN). De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract en voldoet aan alle kwaliteitseisen gesteld door de zorgverzekeraar als wel de beroepsvereniging. 

Openingstijden

De openingstijden van de praktijk kent een flexibel karakter en is daardoor niet alleen tijdens kantooruren geopend. Ook in de weekenden en in de avonduren kunnen behandelingen door de ergotherapeut plaats vinden. Indien u geen gehoor krijgt voor het maken van een afspraak kunt u een bericht achter laten. 

Verdere informatie

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Ergotherapie Domi
- Patty Vennekens

Keizersveld 9E
5803 AM Venray

tel: 06-22698146
ergotherapie@zorgdekeizer.nl

Samen uw klachten verminderen