Oefentherapie Cesar - Tarieven

  0478-515101  oefentherapie@zorgdekeizer.nl

Oefentherapie de Keizer heeft een standaardovereenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland. Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit het basispakket of aanvullende verzekering. Raadpleeg zelf de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de extacte vergoeding. Declaraties voor behandelingen worden, voor zover mogelijk, direct bij de zorgverzekering in rekening gebracht. 

Indien u niet verzekerd bent voor de oefentherapeutische zorg, hanteren wij de onderstaande particuliere tarievenlijst:

Zitting oefentherapie Cesar
€ 45,00

Zitting oefentherapie Cesar aan huis
€ 65,00

Zitting bekkenoefentherapie
€ 58,00

Zitting bekkenoefentherapie aan huis
€ 78,00

Zitting kinderoefentherapie
€ 53,00

Zitting kinderoefentherapie aan huis
€ 70,00

Screening, intake & onderzoek
€ 60,50

Screening, intrake & onderzoek aan huis
€ 80,50

Intake & onderzoek na verwijzing
€ 60,50

Intake & onderzoek na verwijzing aan huis
€ 80,50

Ouderoverleg
€ 45,00

Niet nagekomen afspraak regulier
€ 33,75

Niet nagekomen afspraak bekkenoefentherapie
€ 43,50

Niet nagekomen afspraak kinderoefentherapie
€ 38,50

    

Oefentherapie de Keizer

Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie
Ingrid Huijbregts
Rosa Vlaar

Keizersveld 9H
5803 AM Venray

tel: 0478-515101
oefentherapie@zorgdekeizer.nl

Goed bewegen kun je leren