Logopedie

  0478-585885  logopedie@zorgdekeizer.nl

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen/ beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Naast behandeling worden er adviezen en informatie gegeven. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen. Een stoornis in de communicatie kan gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, paramedische of een andere aanvullende behandeling. Binnen Zorg de Keizer zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, ieder met hun eigen expertise en kennis, die hulp op maat verlenen en zonodig en met toestemming van cliënten informatie uitwisselen.

Wat gaan we doen?

Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. Door middel van spreken en luisteren begrijpen wij elkaar. Bij het spreken gebruiken wij de stembanden, neus, kaken, tong, gehemelte, wangen en lippen. Daarnaast moeten we kunnen horen, onthouden en begrijpen. Communiceren/ spreken is dus een ingewikkeld proces. Bovendien is de stem en de spraak het eerste wat een luisteraar hoort en geeft het een eerste indruk. Een vreemd stemgeluid, onverstaanbaarheid, of met moeite woorden over je lippen krijgen maakt vaak dat een kind eerder geneigd is zijn/ haar mond te houden. Maar logopedie is meer dan alleen spraakstoornissen.

Een logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de (non)verbale communicatie en biedt hulp aan zowel kinderen als volwassenen als er problemen zijn op het gebied van: adem, spraak, taal, gehoor en mondmotoriek.
Zie hier een nadere uiteenzetting van de behandelgebieden.

Werkwijze aanmelding

U kunt zich telefonisch of via mail bij ons aanmelden. Zodra er een plek beschikbaar is, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Voor de intake hebben wij u verzekeringsgegevens nodig.

Intake

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Zoals de voorgeschiedenis en factoren die eventueel hebben meegespeeld in het ontstaan van de problematiek.

Onderzoek en behandeling

Na de intake volgt het onderzoek. Dit kan afhankelijk van de problematiek meerdere behandelingen in beslag nemen. Daarop start de behandeling.
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Elke behandeling duurt een half uur. De duur van een behandelperiode kan variëren. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Behandelingen en afspraken

Het tijdstip van de behandeling wordt in onderling overleg vastgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de soort stoornis, de ernst hiervan en het verloop van de behandeling. Een behandeling duurt in de regel een half uur en vind wekelijks plaats. Thuis consequent oefenen is noodzakelijk om aan een gunstig verloop bij te dragen. 

Afspraak maken?

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Bent u verhinderd, dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat of dit doorgeven via email of het contactformulier. Indien dit niet gebeurt, zal de behandeling in rekening worden gebracht en krijgt u de nota thuis gestuurd. Deze is dan voor uw eigen rekening.

 

telefoon  06-18619704    email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarieven en vergoedingen

Per 01 januari 2013 hanteren de zorgverzekeraars ieder hun eigen tarief voor logopediebehandelingen. Als u wilt weten hoe hoog het tarief van uw zorgverzekering is, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Logopedie is sinds augustus 2011 direct toegankelijk. Daarmee vervalt de verplichting om een verwijzing van een arts of specialist te hebben. Een aantal zorgverzekeraars eisen echter voor onderzoek en behandeling nog steeds een verwijzing. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Logopedie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klanten over Logopedie Magreet Meek

Logopedie
Magreet Meek

Keizersveld 9E
5803 AM Venray

tel: 0478-585885
logopedie@zorgdekeizer.nl

Privacyverklaring

Ik zie en ik onthoud,ik doe en ik begrijp