Osteopathie Venray

  0478-631000  osteopathie@zorgdekeizer.nl

Osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van de mobiliteit van alle weefsels en voor het vaststellen van het aandeel hiervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen. Voor een optimale functie heeft elke structuur in het lichaam een eigen specifieke mobiliteit. Daar waar deze verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze mobiliteit. Door het herstel van mobiliteit kan de functie geoptimaliseerd en pijn verminderd worden met als doel een betere gezondheid van de patiënt.

Wat zijn voorkomende klachten?

Rugklachten, nekklachten of andere gewrichtsklachten, uitstralende pijnen in been of arm, whiplash en andere posttraumatische klachten, sportblessures, RSI, tennisarm, huidklachten, bekkeninstabiliteit, verschillende hoofdpijnen zoals migraine en spanningshoofdpijn incontinentieproblemen, maag- en darmklachten, restklachten na operaties, menstruatiepijnen, vermoeidheidverschijnselen, stressklachten, kaakproblemen, evenwichtsklachten.
Kortom; alle beperkingen die zich lichamelijk uiten zijn osteopatisch behandelbaar.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Na de anamnese zal een onderzoek worden gedaan. Door specifieke tests kan de osteopaat een indruk krijgen van de verschillende organen, en hoe het met de beweeglijkheid van deze organen en bewegingsapparaat is gesteld. In eerste instantie zal het accent gelegd worden op het onderzoeken en behandelen van mechanische stoornissen. Een verzakking, verkramping, verklevingen al dan niet ontstaan door operatielittekens blijken bijvoorbeeld vaak de aanleiding te zijn voor verschillende klachten.

Na het onderzoek worden de gevonden beperkingen met de patiënt doorgesproken en wordt eveneens aangehaald hoe de klacht eventueel heeft kunnen ontstaan en wat de osteopaat hierbij kan betekenen.

Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt uitsluitend met de handen. Alle corrigerende handgrepen worden uitgevoerd terwijl de patiënt op de behandelbank ligt of zit. De osteopaat behandelt verschillende delen van het lichaam, dus niet alleen de plek waar de klacht zich bevindt. Organen, doorbloeding, bezenuwing en andere systemen die van invloed zijn op de klacht zijn onderdeel van de behandeling.

Hoe vaak wordt er behandeld?

De behandelfrequentie bij osteopathie ligt beduidend lager dan bij andere behandelingsmethoden, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. In de praktijk blijkt dit ongeveer een keer in de drie à vier weken te zijn. Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven in wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is. Aandacht voor leefwijze en eigen verantwoordelijkheid zullen meewerken aan het gezond worden.
Ons streven is om binnen vier behandelingen resultaat te zien! Lukt het niet met vier behandelingen dan waarschijnlijk ook niet met zes of acht.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling duurt 35 minuten. Tijdens het eerste consult zal de osteopaat trachten zoveel mogelijk verstoringen in kaart te brengen. Tijdens de vervolgconsulten zal de osteopaat de bewegingsbeperking proberen te herstellen.

Geen klachten en toch behandelen?

Dat men regelmatig naar de tandarts gaat om problemen aan het gebit te voorkomen vindt men heel normaal. Maar dat we ook ons lichaam regelmatig laten controleren om te kijken of alles in orde is, komt maar zelden voor.
Eigenlijk zou iedereen er verstandig aan doen zich jaarlijks door een osteopaat te laten controleren. Reeds voordat een klacht zich manifesteert, geeft het lichaam voldoende signalen dat het niet optimaal functioneert! De osteopaat voelt en herkent deze signalen.

Tarieven en vergoedingen

De behandeling kost 80 euro. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of zelfs de gehele behandeling. Vele vergoeden een x bedrag per jaar. Voor de juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen.
Indien u in overleg komt met uw werkgever, dan heeft uw werkgever waarschijnlijk al aangegeven of u een eigen bijdrage betaald.

U heeft geen verwijzing van uw arts nodig om bij ons terecht te kunnen.

Leden van NRO en NVO

Wij zijn leden van het Nederlands Register voor Osteopathie. Dit wordt vaak afgekort met NRO. Zorgverzekeraars vragen ook wel eens naar het lidmaatschap van het MRO. Dit betekent hetzelfde, is echter de engelse vertaling; Member of Register of Osteopathy. Verder zijn we leden van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie (NVO).

 

Biomagnetisme volgens Dr. Goiz door Geert Franssen

Naast osteopathie is Geert begonnen met Biomagnetisme volgens Dr. Goiz.
"In 2016 vielen voor mij alle puzzelstukjes op de plaats toen ik over de therapie van Dr. Goiz las. Na A-verpleegkunde, gipsverbandmeester, fysiotherapie en osteopathie was biomagneettherapie voor mij de missing link. Al honderden jaren weet de medische wereld dat vele aandoeningen worden veroorzaakt door micro organismen. Denk aan hersenvliesontsteking, AIDS, gordelroos, schimmelinfecties, maagzweer, cystes, Lyme enz. Dr. Goiz heeft de locatie van deze micro-organismen weten op te sporen. Door magneten erop te leggen, verandert lokaal het electromagnetisch veld, hierdoor ontstaat een chemische reactie met pH verandering en dit doodt het micro-organisme. Als het micro-organisme gedood wordt, deze is zeer zuurgraad gevoelig, herstelt het lichaam zich zelf, mits vitaal genoeg. Dr. Goiz wist dat zijn theorie klopte toen hij in 1988 een patiënt genas van AIDS. Ik kreeg mij bevestiging toen mijn aller eerste patiënt, zij had de ziekte van Sjögrun volledig genas na één behandeling. In de korte periode dat ik bezig ben zijn mensen fenomenaal hersteld. Getuigenissen staan op de site onder andere ten aanzien van de volgende klachten;
Sjögrun,
sarcoïdose,
vermoeidheid,
netelroos,
onregelmatige cyclus,
cystevorming in het lichaam of hoofd,
gewrichtspijnen,
darmklachten,
zaadkwaliteit verbetering,
onbegrepen pijnen op de longen,
gordelroos,
overgangsklachten.
Als u dit nieuwsgierig maakt lees dan mijn site waarop aanvullende informatie staat en eventuele vragen worden weggenomen". www.kompas-health.nl

 

Osteopathie
Geert Franssen Osteopaat D.O. - M.R.O.
Maarten Linders Osteopaat D.O. - M.R.O.
Diederik Vaes Osteopaat D.O. - M.R.O.
Karin Overklift Osteopaat D.O. - M.R.O.
Danique van Aken Osteopaat D.O. - M.R.O.

Keizersveld 9J
5803 AM Venray

tel: 0478-631000
osteopathie@zorgdekeizer.nl

Privacyverklaring

Een betere gezondheid is ons doel