Buurtzorg - een natuurlijk alternatief voor thuiszorg

  06-13941014  venray@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. 

Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zorgen samen met u en uw omgeving naar oplossing. 

Buurtzorg in Venray

U kunt rechtstreeks bellen naar onze teams met uw hulpvraag. Wij streven er naar om zo snel mogelijk op huisbezoek te komen, om samen te inventariseren welke zorg nodig is. 

Wij zijn 24 uur per dag en alle dagen van de week bereikbaar.


Het kan ook zijn dat u huisarts of specialist het raadzaam vindt om Buurtzorg in te schakelen. De assistentes of huisarts kunnen dan rechtstreeks met ons contact opnemen. 

Wij hebben korte lijnen met huisartsen, specialisten en andere hulpverleners en kunnen nagenoeg alle voorkomende zorg bieden.

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.


Team Venray West

die kunt u bellen als u in het Centrum, wijk Veltum, wijk de Brabander, Leunen, Castenray, Heide, Ysselsteyn, Veulen, Merselo en Vredepeel woont.

Hier zijn werkzaam

Anne-Fleur Janssen, Carla van Deelen, Jenny Goumans, José Goumans, Kim Seijkens, Lian Fleurkens, Marian Fleurkens, Moniek Bakker, Nieske van Bergen en Wil Rongen.

Oproepkrachten

op dit moment geen.

 

telefoon  06-13941014 (Team Venray West)      email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Team Venray Oost

die u kunt bellen als u in het Centrum, wijk Brukske, wijk Anthoniusveld, wijk Landweert, Oostrum, Oirlo, Smakt, Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck woont.

Hier zijn werkzaam

Anja Vervoort, Evy Blenckers, Hermie Jacobs, Ine Raedts, Hilde van Tilburg en Marcia Geurts

 

Oproepkrachten

Marion Faessen en Yvonne Siebers

telefoon  06-10599450  (Team Venray Oost)    emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Buurtdiensten

Buurtdiensten is voor huishoudelijk hulp. Zij is het zusje van buurtzorg en kan u in en om het huis helpen. U kunt Buurtdiensten aanvragen via het WMO-loket gemeente Venray.

Het telefoonnummer van het WMO loket is 0478 523333.

telefoon  06-13278100 (Buurtdiensten)


Buurtzorghuis - Hospice de Doevenbos te Horst

Voor terminale zorg.
Als de levensverwachting van u of uw naasten drie maanden of korter is, kunt u voor 24-uurs zorg terecht in het buurtzorghuis Hospice Doevenbos in Horst. 

 

telefoon  085-4858333    email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


Afgestemd op u

Indien de situatie het toelaat streven wij er naar u zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren.
Bijvoorbeeld; U hebt steunkousen maar kunt deze niet zelf aan- en uittrekken? Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om dit met eventueel hulpmiddelen wel zelf te kunnen, zodat u niet afhankelijk bent van zorg.

Echter u kunt ook in de situatie komen dat u ongeneeslijk ziek bent en graag de laatste fase van uw leven thuis wilt blijven. Ook dan kunt u op ons een beroep doen. Met een nauwe samenwerking met  de huisarts en alle andere disciplines die bij u ziek zijn betrokken zijn, kunnen wij ook in die periode van uw leven veel betekenen.

Ook met geheugenproblemen zolang mogelijk veilig en prettig thuis blijven wonen dat blijven we bieden alleen onder een andere naam.

Het psycho-geriatrisch (PG) team in Venray is door omstandigheden opgeheven, maar u kunt nu bij beide teams terecht, daardoor is Team Venray West nu uitgebreid met een wijkteam voor laag complexe zorg.

Buurtzorg werkt nauw samen andere therapeuten, zoals oefentherapeut en ergotherapeut. Zij kunnen door ons direct benaderd worden voor een consult en/of behandeling thuis.  

 

Vragen?

Wilt u meer weten over Buurtzorg Venray, neem dan contact met ons op.

telefoon  06-13941014     email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Meer weten over Buurtzorg Nederland?

lees meer

 

Buurtzorg

Team Venray West
T 06-13941014
venray@buurtzorgnederland.com

Team Venray Oost
T 06-10599450
Venrayoost@buurtzorgnederland.com

Buurtdiensten
T 06-13278100

Een natuurlijk alternatief voor thuiszorg in Nederland